logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSLA trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.19%
1 lượt
01
1.30%
7 lượt
02
1.30%
7 lượt
03
1.11%
6 lượt
04
1.85%
10 lượt
05
1.67%
9 lượt
06
1.67%
9 lượt
07
1.11%
6 lượt
08
0.37%
2 lượt
09
0.74%
4 lượt
10
0.93%
5 lượt
11
0.93%
5 lượt
12
0.74%
4 lượt
13
0.74%
4 lượt
14
1.11%
6 lượt
15
1.30%
7 lượt
16
0.56%
3 lượt
17
1.11%
6 lượt
18
1.11%
6 lượt
19
1.11%
6 lượt
20
1.11%
6 lượt
21
0.74%
4 lượt
22
0.56%
3 lượt
23
0.93%
5 lượt
24
1.30%
7 lượt
25
0.93%
5 lượt
26
1.11%
6 lượt
27
0.74%
4 lượt
28
0.93%
5 lượt
29
1.11%
6 lượt
30
0.93%
5 lượt
31
1.11%
6 lượt
32
0.74%
4 lượt
33
1.85%
10 lượt
34
0.19%
1 lượt
35
1.85%
10 lượt
36
0.93%
5 lượt
37
0.93%
5 lượt
38
0.93%
5 lượt
39
0.56%
3 lượt
40
0.74%
4 lượt
41
1.30%
7 lượt
42
0.93%
5 lượt
43
0.56%
3 lượt
44
0.74%
4 lượt
45
0.37%
2 lượt
46
0.56%
3 lượt
47
1.48%
8 lượt
48
0.74%
4 lượt
49
0.56%
3 lượt
50
1.11%
6 lượt
51
1.11%
6 lượt
52
1.11%
6 lượt
53
1.11%
6 lượt
54
0.93%
5 lượt
55
1.85%
10 lượt
56
2.04%
11 lượt
57
0.56%
3 lượt
58
1.30%
7 lượt
59
1.48%
8 lượt
60
1.11%
6 lượt
61
1.11%
6 lượt
62
1.30%
7 lượt
63
1.48%
8 lượt
64
0.93%
5 lượt
65
0.56%
3 lượt
66
0.37%
2 lượt
67
0.74%
4 lượt
68
0.74%
4 lượt
69
1.48%
8 lượt
70
0.74%
4 lượt
71
2.04%
11 lượt
72
1.48%
8 lượt
73
0.74%
4 lượt
74
0.74%
4 lượt
75
1.11%
6 lượt
76
0.56%
3 lượt
77
0.93%
5 lượt
78
1.48%
8 lượt
79
0.37%
2 lượt
80
1.48%
8 lượt
81
0.56%
3 lượt
82
1.11%
6 lượt
83
1.30%
7 lượt
84
0.74%
4 lượt
85
1.11%
6 lượt
86
1.67%
9 lượt
87
1.11%
6 lượt
88
1.11%
6 lượt
89
1.11%
6 lượt
90
0.37%
2 lượt
91
0.93%
5 lượt
92
0.19%
1 lượt
93
0.56%
3 lượt
94
1.48%
8 lượt
95
0.74%
4 lượt
96
0.74%
4 lượt
97
0.74%
4 lượt
98
1.30%
7 lượt
99
0.74%
4 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.