logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
93 195 lần 09-09-2022
90 177 lần 27-09-2022
51 174 lần 30-09-2022
68 172 lần 02-10-2022
50 168 lần 06-10-2022
09 166 lần 08-10-2022
74 160 lần 14-10-2022
53 156 lần 18-10-2022
99 150 lần 24-10-2022
39 148 lần 26-10-2022
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 8 lần 19-03-2023
Đầu: 1 21 lần 06-03-2023
Đầu: 2 12 lần 15-03-2023
Đầu: 3 38 lần 17-02-2023
Đầu: 4 23 lần 04-03-2023
Đầu: 5 3 lần 24-03-2023
Đầu: 6 1 lần 26-03-2023
Đầu: 7 2 lần 25-03-2023
Đầu: 8 4 lần 23-03-2023
Đầu: 9 5 lần 22-03-2023
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 9 lần 18-03-2023
Đuôi: 1 11 lần 16-03-2023
Đuôi: 2 7 lần 20-03-2023
Đuôi: 3 2 lần 25-03-2023
Đuôi: 4 6 lần 21-03-2023
Đuôi: 5 1 lần 26-03-2023
Đuôi: 6 16 lần 11-03-2023
Đuôi: 7 3 lần 24-03-2023
Đuôi: 8 5 lần 22-03-2023
Đuôi: 9 10 lần 17-03-2023

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.